Østfold Traktor

Velkommen til
Østfold Traktor AS

På grunn av endringen av importør i Norge
er våre hjemmesider under omlegging
- men vi er der som før.

Du får tak i oss ved å ringe 69 22 60 70,
eller ved å bruke e-post: salg@rakkestad.as

Informasjon om våre hovedprodukter finner du ved å
følge denne linken: www.class-group.com

Velkommen til våre hjemmesider senere.